Rhyncaphytoptus lanuginosae Farkas, 1963

Acari, Diptilomiopidae

op Quercus

on Quercus

gal: de mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren en veroorzaken verbruining.

gall: the mites are undersurface leaf vagrants, causing russeting.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus lanuginosa.

De soortsnaam wordt door Jočić & Petanović (2012a) geïnterpreteerd als Q. cerris.

The species name is understood as Q. cerris by Jočić & Petanović (2012a).

literatuur:

references:

Farkas (1963a, 1965a), Jočić & Petanović (2012a).

14/11/2014