Shevtchenkella brevisetosa (Hogdkiss, 1913)

Acari, Eriophyidae

op Acer

on Acer

gal: de mijten leven vrij in de toppen van de scheuten. Bij grotere dichtheden kunnen de internodia verkort zijn, de bladeren klein en misvormd.

gall: the mites are vagrants in the tips of the shoots. At high densities the internodes may be shortened, the leaves stunted and disfigured.

waardplanten: Sapindaceae, monofaag

hostplants: Sapindaceae, monophagous

Acer campestre, negundo, pseudoplatanus.

literatuur:

references:

Denizhan, Monfreda, de Lillo & Çobanoğlu (2015a), Petanović (2001b), Ripka (2007a), Ripka & de Lillo (1997a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a).

18/07/2016