Steneotarsonemus graminis (Krämer, 1886)

Acari, Tarsonemidae

op grassen

on grasses

gal De binnenzijde van de bladschede en het corresponderend deel van de halm bedekt met rijen of korsten van aanvankelijk witte, later bruine papillen.

gall The inside of the leaf sheath and the corresponding part of the culm covered with rows or crusts of initially white, later brown, papillae.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Avena, Festuca, Stipa capillata.

synoniemen Buhr citeert de soortsnaam tussen aanhalingstekens, en de Fauna Europaea (2013) noemt de naam niet, hoewel hij wel degelijk bestaat. De interpretatie van de naam is dus wat ongewis.

synonyms Buhr cites the species name between quotes, and the Fauna Europaea (2013) does not mention the name, although it certainly exists. The interpretation of the name therefore is somehwat unsure.

literatuur

references

Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Redfern & Shirley (2011a)

21/02/2013