Steneotarsonemus phragmitidis (von Schlechtendal 1898)

Acari, Tarsonemidae

op Phragmites

on Phragmites

Phragmites australis, Bierum, Laag Watum: lichte aantasting; © Arnold Grosscurt

Steneotarsonemus phragmitidis: gall on Phragmites australis

Phragmites australis, Bierum, Laag Watum: lightinfestation; © Arnold Grosscurt

Phragmites australis, Vlaardingen, Riertputten: zware aantasting; © Ben van As

Steneotarsonemus phragmitidis: gall on Phragmites australis

Phragmites australis, Vlaardingen, Riertputten: heavy infestation; © Ben van As

Phragmites australis, Oud-Loosdrecht

Steneotarsonemus phragmitidis: gall on Phragmites australis

Phragmites australis, Oud-Loosdrecht

dwarsdoorsnede, na verwijdering van de buitenste bladschede

Steneotarsonemus phragmitidis: gall on Phragmites australis, transverse section

transverse section, after removal of the outermost leaf sheath

dwarsdoorsnede door een ingerold en vergald deel van een blad

Steneotarsonemus phragmitidis: gall on Phragmites australis, transverse section

thransverse section through a rolled in and galled part of a leaf leaf

linksonder is, tussen de extreem vergrote epidermis-cellen een holte te zien met (vaag!) een mijt, en drie eieren

Steneotarsonemus phragmitidis: gall on Phragmites australis, eggs

to the left, below, between the extremely enlarged epidermis cells a cavity can be seen with (vagely!) a mite, and three egss

Phragmites australis, Zeewolde, Wilgenreservaat: ter vergelijking rechts twee gallen van Lipara lucens (foto eind maart); © Arnold Grosscurt

Steneotarsonemus phragmitidis galls

Phragmites australis, Zeewolde, Wilgenreservaat: for comparison at right two galls of Lipara lucens (photo eind maart); © Arnold Grosscurt

detail

Steneotarsonemus phragmitidis gall

detail

Phragmites australis, Denemarken © Simon Haarder: mijten

Steneotarsonemus phragmitidis: mites

Phragmites australis, Denmark © Simon Haarder: mites

gal De vergalling bestaat uit een extreem sterke vergroting van de epidemis-cellen van binnen en/of buitenkant van de meer naar binnen gelegen bladscheden, zelden ook een strook van de bladschijf.

gall The galing consists of an extreme enlargement of the epidermal cells of the inside and/or outside of the more inner leaf sheats, rarely also of a strip of the leaf blade.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Phragmites australis.

synoniemen: Tarsonemus phragmitidis.

synonyms: Tarsonemus phragmitidis.

literatuur

references

Abraham & Carstensen (1982a), Baetens & De Bruyn (1999a), Bellmann (2012a), Buhr (1965a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Koops (2013a), Lambinon Schneider & Feitz (2012a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Schwarzländer & Häfliger (2000a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Tomasi (2014a), Weidner (1954a).

19/01/2016