Steneotarsonemus spirifex (Marchal, 1902)

Acari, Tarsonemidae

op grassen

on grasses

Hordeum vulgare, Hardenberg, Baalderes © Arnold Grossurt

Steneotarsonemus cf. spirifex on Hordeum vulgare

Hordeum vulgare, Hardenberg, Baalderes © Arnold Grossurt

gal De stengel is binnen de bladschede over een paar cm gespiraliseerd en bedekt met op meel gelijkende mijten, die, anders dan bij galmijten, 4 paar poten hebben.

gall Within the leaf sheath the stem is spiralled like a corkscrew over some centimeters, and covered seemingly by flour, in fact mites that, contrary to gall midges, have 4 pairs of feet.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Aira; Avena sativa; Lolium perenne; Triticum aestivum.

opmerkingen: S. spirifex lijkt in de literatuur niet te worden genoemd van gerst; mogelijk betreft de foto hierboven een verwante tarsonomide.

notes: it seems that in the literature S. spirifex is not associated with barley; perhaps the picture above concerns a related tarsonemid.

literatuur

references

Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Jepson, Keifer & Baker (1975a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Tomasi (2014a).

09/06/2015