Trisetacus ehmanni Keifer, 1963

Acari, Phytoptidae

op Pinus

on Pinus

gal: de mijten leven in de scheden aan de basis van de naalden en vrij op de naalden. Bij grote dichtheden kan dit leiden to verkleuring, kronkeling en verkorting van de naalden en bij herhaalde aantasting kunnen de takken vervormd raken.

gall: the mites live in the sheaths at the base of the needles and also free on the needles. At higher densities this can result in chlorosis, twisting and shortening of the needles, and repeated attacks may lead to twisting of the branches.

waardplanten: Pinaceae, monofaag

hostplants: Pinaceae, monophagous

Pinus nigra, ponderosa, sylvestris.

opmerkingen: zie de discussie onder T. pini.

notes: see the dscussion under T. pini.

literatuur:

references:

Pye (2012a).

17/11/2014