Trisetacus pini (Nalepa, 1887)

Acari, Phytoptidae

op Pinus

on Pinus

gal min of meer ronde, ca 2 cm lange, geelbruine opzwellingen van jonge takken, in feite woekeringen van de schors. Aanvankelijk zijn ze glad, later worden ze meer gegroefd. In de gal een groot aantal kanaaltjes waarin de mijten leven. De gallen blijven jaren zitten Buhr, 1965b; Redfern & Shirley, 2011a). Maar zie de opmerking hieronder.

gall more or less rounded, about 2 cm long, yellowish brown swellings of young branches, in fact malignant growth of their bark. The galls are smooth at first, rough later. In the galls many narrow channels where the mites are living. The galls remain for years on the tree (Buhr 1965b; Redfern & Shirley, 2011a). But see the note below.

waardplanten: Pinaceae, monofaag

hostplants: Pinaceae, monophagous

Pinus mugo, nigra, strobus, sylvestris.

Volgens Jočić & Petanović (2012a) ook op Picea abies.

According to Jočić & Petanović (2012a) also on Picea abies.

synoniemen: Eriophyes pini.

synonyms: Eriophyes pini.

opmerkingen: Pye (2012a) wijst erop dat het beeld van de aantasting van pini identiek is aan dat van T. ehmanni, en dat oude, louter op gallen gebaseerde, vermeldingen van pini daardoor onbetrouwbaar zijn. Zijn beschrijving van de aantasting van ehmanni is echter sterk verschillend van die hierboven: leeft op de naalden en in de scheden, and wordt vermeld als veroorzaker van verbleking, kronkeling en verkorting van de naalden, met voortijdige naaldenval, en op herhaaldelijk geïnfecteerde bomen kunnen de takken vervormd raken.

notes: Pye (2012a) points ou that the symptoms of pini are identical to those of T. ehmanni, and states that old records of pini, based on symptoms alone, are unreliable. However, his description of the galling of ehmanni is rather different from what is given above: Inhabits the needles and sheaths, and recorded as causing chlorosis, twisting and shortening of the needles with premature needle drop, and on repeatedly attacked trees the twigs may become twisted.

literatuur

references

Béguinot (2012a), Bellmann (2012a), Cogolludo (1921a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Farkas (1965a, 1966a), Hellrigl (2003a, 2006a), Jočić & Petanović (2012a), Máca (2012a), Petanović & Stanković (1999a), Pye (2012a), Redfern & Shirley (2011a), Ripka (2007a), Roskam (2009a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a), Tomasi (2003a), Weidner (1954a).

15/02/2017