Agrilus biguttatus (Fabricius, 1776)

Coleoptera, Buprestidae

op Quercus

on Quercus

gal: lange, zigzaggende gang under de schors, hoofdzakelijk horizontaal verlopend. Dit onderbreekt de sapstroom en kan de boom ten gronde richten. Volgens Buhr treedt soms zulke sterke callusvorming op dat er sprake lijkt van vergalling.

gall: long, zigzagging gallery under the bark, mostly in horizontal directions. This interrupts the sap stream and may kill the tree. According to Buhr sometimes strong callus formation occurs, resembling galling.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus.

opmerkingen: de soort is in de laatste decennia sterk toegenomen in talrijkheid en speelt een belangrijke rol in het afsterven van eiken. De aanwezigheid is het makkelijkst te zien aan de kenmerkende uitvliegaten in de bast, die de vorm hebben van een "D".

notes: during the last decennia the species has strongy increased in abundance, and plays a significant role in oak dieback. Its presence can be ascertained by the characteristic exit holes in the bark, having the shape of a capital "D".

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Moraal & Hilszczanski (2000a).

18/06/2014