Anthonomus humeralis (Panzer, 1794)

Coleoptera, Curculionidae

op Prunus

on Prunus

gal: bloemknoppen zijn misvormd, blijven gesloten en verdrogen uiteindelijk; binnenin een snuitkeverlarve of -pop.

gall: the flower buds are disfigured, do not open and eventually dry out; inside a weevil larva or its pupa.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Prunus avium, cerasus, mahaleb, padus.

Verwijzingen naar Sorbus hebben waarschijnlijk betrekking op Anthonomus conspersus.

References to Sorbus probably concern Anthonomus conspersus.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Rheinheimer & Hassler (2010a).

15/06/2014