Anthonomus piri Kollar, 1837

Coleoptera, Curculionidae

op (Malus) Pyrus

on (Malus) Pyrus

gal: in het najaar worden eieren afgezet in de dan al aangelegde bloemknoppen. Laat in de winter worden die dan leeggevreten. Vervorming treedt niet op.

gall: in autumn eggs are deposited in the flowers buds that just have been formed. Late in winter they are then eaten out. Malformation does not occur.

waardplanten: Rosaceae, ± monofaag

hostplants: Rosaceae, ± monophagous

Pyrus.

Een enkele maal Malus.

Occasionally Malus.

literatuur:

references:

Buhr (1965a pyri), Rheinheimer & Hassler (2010a).

17/06/2014