Anthonomus rubi (Herbst, 1795)

Coleoptera, Curculionidae

op Rosaceae

on Rosaceae

gal: de larve ontwikkelt zich in een nog gesloten bloemknop. Al voor de ovipositie heeft het wijfje de bloemsteel gedeeltelijk doorgeknaagd, zodat de omknikt. De knop verdroogt en valt tenslotte af.

gall: the larva develops in a yet closed flower bud. Before the oviposition the female has patially severed the peduncle, that folds down. The bud withers and eventually drops.

waardplanten: Rosaceae, oligofaag

hostplants: Rosaceae, oligophagous

Fragaria; Geum; Potentilla; Rosa; Rubus.

literatuur:

references:

Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Redfern & Shirley (2011a), Rheinheimer & Hassler (2010a).

03/07/2014