Anthonomus rufus Gyllenhal, 1836

Coleoptera, Curculionidae

op Prunus

on Prunus

Prunus spinosa, België, prov. Namen, Asty-Moulin © Jean-Yves Baugnée

Anthonomus rufus gall

Prunus spinosa, Belgium, prov. Namur, Asty-Moulin © Jean-Yves Baugnée

larve

Anthonomus rufus larva

larva

gal De bloemknop opent zich niet; monofaag op sleedoorn.

gall The flower bud doesn't open; monophagous on sloe.

waardplanten: Rosaaceae, nauw monofaag

hostplants: Rosaceae, narrowly monophagous

Prunus spinosa.

literatuur

references

Rheinheimer & Hassler (2010a).

22/04/2012