Anthonomus spilotus Redtenbacher, 1849

Coleoptera, Curculionidae

op Crataegus, Mespilus, Pyrus

on Crataegus, Mespilus, Pyrus

gal: ovipositie op de hoofdnerf van jonge, nog niet ontvouwde bladen. Door de vreterij van de larven blijven de bladen ingerold. Verpopping in een cocon aan de bladrand of -steel.

gall: oviposition on the midrib of young, not yet unfolded leaves. Larval feeding causes the leaves to remain rolled inwards. Pupation in a cocoon at the leaf margin or petiole.

waardplanten: Rosaceae, nauw oligofaag

hostplants: Rosaceae, narrowly oligophagous

Crataegus; Mespilus germanica; Pyrus.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Rheinheimer & Hassler (2010a).

17/06/2014