Calosirus terminatus (Herbst, 1795)

Coleoptera, Curculionidae

op Apiaceae

on Apiaceae

gal: de larven boren in de bladstelen en stengels, soms in de wortelhals. Dat schijnt incidenteel in een gal te resulteren. Verpopping in de grond.

Robbins schrijft dat de larve vanuit de bladsteel soms een voldiepe mijn maakt in de onderste bladen; Hering ontkent dat.

gall: The larvae tunnel in the petioles and stems, sometimes also in the root crown. Occasionally this seems to result in a gall. Pupation in the soil.

Robbins writes that sometimes the larva makes a ful depth mine in a lower leaf, starting from the petiole; Hering denies this.

waardplanten: Apiaceae, oligofaag

hostplants: Apioaceae, oligophagous

Anethum; Anthriscus; Apium; Carum; Chaerophyllum; Daucus; Petroselinum crispum; Sium.

De associatie met Fumaria door Dauphin & Aniotsbehere is onjuist.

The association with Fumaria by Dauphin & Aniotsbehere is erroneous.

synoniemen: Ceutorhynchus terminatus.

synonyms: Ceutorhynchus terminatus.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), G├╝ltekin (2014a), Hering (1957a), Rheinheimer & Hassler (2010a), Robbins (1991a), Roskam (2009a).

14/08/2014