Catapion pubescens (Kirby, 1811)

Coleoptera, Apionidae

op Trifolium

on Trifolium

gal: spoelvormige opzwelling in het basale deel van de stengel; binnenin een snuitkeverlarve of -pop.

gall: fusiform swelling of the basal part of the stem; inside a weevil larva or pupa.

waardplanten: Fabaceae, oligofaag

hostplants: Fabaceae, oligophagous

Coronilla scorpioides; Trifolium aureum, campestre, dubium.

Het voorkomen op Coronilla en een vermelding van T. hybridum en pratense door Tomasi (2014a) is minder waarschijnlijk in het licht van de uitspraak door Rheinheimer & Hassler (2010a) dat de soort beperkt is tot gele klavers.

The occurrence on Coronilla, and a reference to T. hybridum and pratense by Tomasi (2014a) is less probable in the light of the statement by Rheinheimer & Hassler (2010a) that the species is restricted to yellow clovers.

synoniemen: Apion pubescens.

synonyms: Apion pubescens.

literatuur:

references:

Buhr (1964a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Ehret (1990a), Rheinheimer & Hassler (2010a), Roskam (2009a), Tomasi (2012a, 2014a).

12/06/2015