Ceratapion penetrans (Germar, 1917)

Coleoptera, Apionidae

op Centaurea

on Centaurea

gal: de larven vreten gangen in de wortelhals; ze verpoppen zich ook daar.

gall: de larvae tunnel in the root crown; there also is the pupation.

waardplanten: Asteracea, nauw oligofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly oligophagous

Centaurea jacea, nigra, stoebe; Cyanus segetum.

opmerkingen: Er is wel verondersteld dat de larven zouden boren in de bloembodem; dit is onjuist gebleken.

notes: There has been a supposition that the larvae would live in the receptacle; this has not been substantiated.

literatuur:

references:

Buhr (1964a), Rheinheimer & Hassler (2010a).

21/03/2014