Curculio villosus Fabricius, 1781

Coleoptera, Curculionidae

op Quercus

on Quercus

gal: Inquiline in de gallen van de sexuele generatie van Biorrhiza pallida. De wespenlarve gaat door voedselconcurrentie te gronde. De larven zijn gekromd, pootloos, maar met een gechitiniseerde kop. Verpopping in de bodem; univoltien.

gall: Inquiline in the galls of the sexual generation of Biorrhiza pallida. The wasp larva perishes because of food competition. The larvae are curved and have no feet, but a chitinised head capsule. Pupation in the soil; univoltine.

literatuur:

references:

Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Rheinheimer & Hassler (2010a).

20/06/2014