Dorytomus longimanus (Förster, 1771)

Coleoptera, Curculionidae

op Populus

on Populus

gal: de larven boren in de katjes (vooral de vrowelijke), die daardoor misvormd raken en voortijdig afvallen. De larve verpopt zich daarna in de grond.

gall: the larvae bore in the catkins (preferably the female ones), that become disfigured and drop prematurely. The larva then pupates in the soil.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Populus alba, x canadensis, nigra.

Het voorkomen op P. nigra is onzeker.

The occurrence on P. nigra is doubtful.

opmerkingen: De larven van de meeste van de bijna 40 Europese soorten van het geslacht Dorytomus ontwikkelen zich op gelijksoortige wijze in de katjes van Populus en/of Salix. D. longimanus is maar één van de vele, en een correcte determinatie is alleen mogelijk middels uitgekweekte kevers.

notes: The larvae of most of the almost 40 European species of the genus Dorytomus develop in a similar way in the catkins of Populus or Salix. D. longimanus is but one of the many, and a reliable identification is only possible on the base of reared weevils.

literatuur:

references:

Rheinheimer & Hassler (2010a), Tomasi (2014a).

12/06/2015