s (Forster)

Coleoptera, Apionidae

op Ulex

on Ulex

gal: de larven leven van de zich ontwikkelende zaden; van een misvcrming van de peul lijkt geen sprake te zijn.

gall: the larvae feed on the developing seeds; there seems to be no indication of malformation of the pods.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Ulex europaeus.

synoniemen: Apion ulicis.

synonyms: Apion ulicis.

opmerkingen: in verschillende delen van de wereld ingezet voor de biologische bestrijding van de invasieve gaspeldoorn.

notes: employed in different parts of the world for the biological control of the invasive gorse.

literatuur:

references:

Ehret (1990a), Schröder & Zwölfer (1970a).

29/04/2016