Hemitrichapion andalusicum (Desbrochers, 1889)

Coleoptera, Apionidae

op Coronilla

on Coronilla

gal: larven tussen de dubbelgevouwen jonge blaadjes en in de misvormde en abortieve bloemen; waarschijnlijk twee generaties per jaar.

gall: larve between folded young leaflets and in aborted crumpled flowers; probably bivoltine.

waardplanten: Fabaceae, oligofaag

hostplants: Fabaceae, oligophagous

Coronilla valentina subsp. glauca + pentaphylla; Oxytropis campestris.

synoniemen: Cnemapion andalusicum.

synonyms: Cnemapion andalusicum.

literatuur:

references:

Ceresa (2015a), Ehret (1990a).

10/08/2016