Holotrichapion pisi (Fabricius, 1801)

Coleoptera, Apionidae

op Medicago

on Medicago

gal: In het najaar vreet de larve een bladknop aan de wortelhals of stengel uit. De knop verdroogt, en de larve maakt daar dan een hibernaculum van. Na de overwintering vindt daar ook de verpopping plaats.

gall: In autumn the larva empties a leaf bud at the root collar or the stem. The bud dries out, and the larva transforms it into a hibernaculum. After the hibernation, there the pupation takes place.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Medicago arborea, falcata, lupulina, x varia.

Zie opm. hieronder.

See note below.

synoniemen: Apion, Legaricapion, Pseudotrichapion, pisi.

synonyms: Apion, Legaricapion, Pseudotrichapion, pisi.

opmerkingen: Volgens Buhr en Dauphin & Aniotsbehere komt deze soort ook voor op Onobrychis viciifolia. De gespecialiseerde auteurs Dieckmann en Rheinheimer & Hassler schrijven echter met nadruk dat Medicago het enige waardplant-genus is.

notes: According to Buhr and Dauphin & Aniotsbehere this species alos lives on Onobrychis viciifolia. However, the specialist authors Dieckmann and Rheinheimer & Hassler stress that Medicago is the only host plant genus.

literatuur:

references:

Buhr (1964a, 1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Dieckmann (1977a), Ehret (1990a), Redfern & Shirley (2011a), Rheinheimer & Hassler (2010a).

24/05/2014