Holotrichapion pullum (Gyllenhal, 1833)

Coleoptera, Apionidae

op Medicago

on Medicago

gal: In het najaar vreet de larve een bladknop uit, en maakt daar vervolgens een hibernaculum van. Na de overwintering vindt daar ook de verpopping plaats.

gall: In autumn the larva empties a leaf bud, next transforms it into a hibernaculum. After the hibernation pupation takes place there.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Medicago falcata, lupulina, sativa.

Tomasi (2014a) meldt Vicia sativa, zeer waarschijnlijk ten onrechte.

Tomasi (2014a) mentions Vicia sativa, most probably incorrectly.

synoniemen: Apion, Legaricapion, aestimatum Faust, 1891.

synonyms: Apion, Legaricapion, aestimatum Faust, 1891.

literatuur:

references:

Buhr (1964a), Dieckmann (1977a), Ehret (1990a), Rheinheimer & Hassler (2010a), Tomasi (2014a).

12/06/2015