Ixapion variegatum (Wencker, 1864)

Coleoptera, Apionidae

op Viscum

on Viscum

gal: zwakke, facultatieve, opwelling van een jonge tak, vlak onder een bladvoet. Binnenin een witte snuitkeverlarve of -pop.

gall: weak, facultative, swelling of a young twig, just below a leaf base. Inside a white weevil larva or pupa.

waardplanten: Santalaceae, monofaag

hostplants: Santalaceae, monophagous

Viscum album.

Zowel op maretakken op loofhout als op naaldhout groeiend.

Both on mistletoes growing on conifers as on broadleaved trees.

synoniemen: Apion variegatum.

synonyms: Apion variegatum.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Ehret (1990a), Hellrigl (2006b), Rheinheimer & Hassler (2010a).

12/10/2014