Kalcapion semivittatum (Gyllenhal, 1833)

Coleoptera, Apionidae

op Mercurialis

on Mercurialis

gal: ovale, 1.5-2.5 mm grote, eenkamerige zwelling van stengel of bladsteel; binnenin één snuitkeverlarve of -pop.

gall: oval, 1.5-2.5 mm large, unilocular swelling of stem or petiole; inside one weevil larva or pupa.

waardplanten: Euphorbiaceae, nauw monofaag

hostplants: Euphorbiaceae, narrowly monophagous

Mercurialis annua.

Dauphin & Aniotsbehere noemen ook M. perennis.

Dauphin & Aniotsbehere additionally cite M. perennis.

synoniemen: Apion semivittatum.

synonyms: Apion semivittatum.

literatuur:

references:

Buhr (1964a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Dieckmann (1977a), Rheinheimer & Hassler (2010a), Tomasi (2014a).

12/06/2015