Larinus carinirostris Gyllenhal, 1835

Coleoptera, Curculionidae

op Carthamus

on Carthamus

gal: larve en pop in de bloembodem; de wand van de larvekamer is met een zwarte film bekleed. Het hoofdjes is ietwat vergroot.

gall: larva and pupa in the receptacle; the wall of tha larval chamber is lined with a black film. The flower head is somewhat enlarged.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Carthamus lanatus.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Mik (1899).

19/09/2014