Larinus minutus Gyllenhal, 1835

Coleoptera, Curculionidae

op Centaurea

on Centaurea

gal: de larven voeden zich met de ontwikkelende vruchtjes en verpoppen zich in de deels leeggevreten bloembodem. Van een vergalling lijkt geen sprake te zijn.

gall: the larvae feed on the developing achenes, and pupate in the partly eaten receptacle. Galling does not seem to take place.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Centaurea diffusa, stoebe.

literatuur:

references:

Kashefi & Sobhian (2009a), Lang, Hansen, Richard & Ziolkowski (2000a).

22/03/2014