Malvapion malvae (Fabricius, 1775)

Coleoptera, Apionidae

op Malvaceae

on Malvaceae

gal: in de ring van deelvruchtjes is er één (of meer) sterk vergroot. Daarin bevindt zich een enkele snuitkeverlarve of -pop.

gall: in the circle of partial fruits one (or more) is strongly enlarged. It contains a single weevil larva or pupa.

waardplanten: Malvaceae, oligofaag

hostplants: Malvaceae, oligophagous

Alcea rosea; Althaea; Malva pusilla, sylvestris.

Primair op Malva sylvestris.

Primarily on Malva sylvestris.

synoniemen: Apion malvae.

synonyms: Apion malvae.

literatuur:

references:

Buhr (1964a), Ehret (1990a), Morris (1982a), Rheinheimer & Hassler (2010a).

13/04/2017