Mecinus sicardi Hustache, 1920

Coleoptera, Curculionidae

op Antirrhinum

on Antirrhinum

gal: omvangrijke opzwelling van de wortelhals (niet van de stengel, zoals Dauphin & Aniotsbehere schrijven); verpopping in de gal. Mediterrane soort.

gall: considerable swelling of the root crown (not the stem, as is written by Dauphin & Aniotsbehere); pupation in the gall. Mediterranean species.

waardplanten: Plantaginaceae, monofaag

hostplants: Plantaginaceae, monophagous

Antirrhinum majus.

literatuur:

references:

Caillol (1954a), Dauhin & Aniotsbehre (1997a), Hoffmann (1958a).

18/10/2014