Melanobaris laticollis (Marsham, 1802)

Coleoptera, Curculionidae

op Brassica

on Brassica

gal: de larven tunnelen in delen onder en boven de wortelhals, waardoor zwakke vergalling kan ontstaan.

gall: the larvae tunnel in de parts arond the root collar, sometimes causing weak swelling.

waardplanten: Brassicaceae, oligofaag

hostplants: Brassicaceae, oligophagous

Brassica oleracea..; Cakile maritima; Diplotaxis muralis; Erysimum cheiranthoides; Raphanus sativus; Sisymbrium.

synoniemen: Baris laticollis.

synonyms: Baris laticollis.

opmerkingen: deze soort behoort tot een grote groep mer vergelijkbare biologie; voor een determinatie is kweken noodzakelijk.

notes: this species belongs to a large group all having a comparable biology; for an identification breeding is required.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Morris (1982a), Redfern & Shirley (2011a), Rheinheimer & Hassler (2010a).

05/10/2014