Microplontus rugulosus (Herbst, 1795)

Coleoptera, Curculionidae

op Asteraceae

on Asteraceae

gal: de larve boort in de stengel, misschien ook de bloembodem. Of er sprake is van vergalling is zeer de vraag.

gall: the larva tunnels in the stem, perhaps also the receptacle. Whether this results in galling is highly querstionable.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Anthemis arvenis; Artemisia absinthium, vulgaris; Chamaemelum nobile; Matricaria chamomilla; Tripleurospermum inodorum.

synoniemen: Ceutorhychus chrysanthemi Germar, 1824; C. c. rugulosus; C. c. rubiginosus Schultze, 1897. Of het werkelijk gaat om één enkele soort is niet geheel zeker.

synonyms: Ceutorhychus chrysanthemi Germar, 1824; C. c. rugulosus; C. c. rubiginosus Schultze, 1897. Whether a single species is involved is not fully certain.

literatuur:

references:

Buhr (1964a), Hoffmann (1954a), Rheinheimer & Hassler (2010a).

24/05/2014