Neoglocianus maculaalba (Herbst, 1795)

Coleoptera, Curculionidae

op Papaver

on Papaver

gal: eieren worden afgezet in een jong vruchtbeginsel; de boorgaten zijn herkenbaar aan uitgetreden melksap. De gregaire larven leven van de zich ontwikkelende zaden; de vrucht verschrompelt. Volgroeide larven komen naar buiten en verpoppen zich in de grond; één generatie, overwintering als imago.

gall: eggs are deposited in a youg ovary; the bore openings are recognisable by latex flowing out. The gregarious larvae feed on the developing seeds; the fruit withers. Full grown larvae drop to the ground and pupate; univoltine, hibernation as adult.

waardplanten: Papapveraceae, monofaag

hostplants: Papapveraceae, monophagous

Papaver dubium, rhoeas, somniferum.

synoniemen: Ceutorhynchus maculaalba.

synonyms: Ceutorhynchus maculaalba.

opmerkingen: schadelijk in Zuid-Europa in de teelt van maanzaad

notes: a pest in southern Europe in poppy seed cultivation,

literatuur:

references:

Behne (1981a), Quesada-Moraga, Goerlich-López, Marín & Santiago-Álvarez (1998a), Reinheimer & Hassler (2010)

17/10/2016