Oberea linearis (Linnaeus, 1761)

Coleoptera, Cerambycidae

op houtige gewassen

on woody plants

gal: Volgens Buhr legt het wijfje eieren individueel af onder de schors van een jonge twijg, en ringt vervolgens de twijg enkele centimeters hogerop, waardoor deze daar een galachtig littekenweefsel ontwikkelt, wat als eerste voedsel dient voor de larve. Als gevolg van het ringen sterft het deel van de twijg daarboven af. De larve daalt later onder het maken van een lange boorgang in de twijg af, hier en daar een gaatje makend waardoor frass wordt uitgeworpen. Volgens onder meer Tzanakakis is echter de larve zelf verantwoordelijk voor het distaal afsterven van de twijg doordat deze, pas uit het ei gekomen, begint met het maken van een rondlopende boorgang dwars op de scheut.

gall: According to Buhr, the female deposits her eggs individually under the bark of a young shoot, then rings the shoot a few centimeters higher up; this causes the development of a gall-like callus which serves as the first food for the larva. The part of the shoot above the ring withers and dies off. Later, the larva bores a long tunnel descending in the twig, now and then making an opening to discard frass. However, according to Tzanakakis and others, the larva itself is responsible for the shoot's die-off because the very first part of its tunnel is a circular gallery, perpendicular to the shoot.

waardplanten: polyfaag op houtige gewassen

hostplants: polyphagous on woody plants

Alnus; Carpinus; Corylus avellana, colurna; Juglans; Ostrya; Ulmus.

opmerkingen: schadelijk in de hazelnootcultuur.

notes: a pest in commercial hazel growing.

literatuur:

references:

Buhr (1964a); Tzanakakis ME 2008. Hazelnut and walnut twig borer: Obera linearis L. (Coleoptera: Cerambycidae). In: Encyclopedia of Entomology (Capinera JL ed.) 2: 1772-1774..

31/03/2014