Omphalapion hookerorum (Kirby, 1808)

Coleoptera, Apionidae

op Tripleurospermum

on Tripleurospermum

gal: de witte pootloze gekromde larve leeft in een hoofje van de zich ontwikklende vruchtjes; of dit leidt tot zichtbare veranderingen van het hoofdje is niet duidelijk..

gall: the white, legless, crooked larve lives in the flower head, feeidn on the developing achenes. Whether this results in visible changes of the flower head is not clear.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagus

Anthemis cotula; Tripleurospermum inodorum.

synoniemen: Omphalapion hookeri.

synonyms: Omphalapion hookeri.

opmerkingen: wordt in Canada gebruikt voor de biologische bestrijding van het geïntroduceerde onkruid reukloze kamille.

notes: used in Canada for the biological control of the introduced weed scentless chamomille.

literatuur:

references:

Buhr (1964a), Ehret (1909a), McClay & De Clerck-Floate (1999a), Redfern & Shirley (2011a), Rheinheimer & Hassler (2010a).

03/09/2014