Perapion curtirostre (Germar, 1817)

Coleoptera, Apionidae

op Rumex

on Rumex

gal: de larve maken maken gangen in de stengels, verpoppen zich daar ook; van galvorming is geen sprake. Voorkeur voor vrouwelijke planten; de stengels zijn bij een zware aantasting duidelijk korter, maar de zaadzetting lijdt er niet onder.

gall: the larvae tunnel in the stems, pupate also there; no galling is involved. Preference for female plants; heavy infestation result in shorter stems, but the seed production is not affected.

waardplanten: Polygonaceae, monofaag

hostplants: Polygonaceae, monophagous

Rumex acetosa.

In minder mate ook R. acetosella, patientia en thyrsoides; Hopkins & Whittaker vonden de soort niet op crispus en obtusifolius.

To a lesser degree also R. acetosella, patientia and thyrsoides; Hopkins & Whittaker didn't find the species on crispus and obtusifolius.

synoniemen: Apion curtirostre.

synonyms: Apion curtirostre.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Ehret (1990a), Hopkins & Whittaker (1980a), Redfern & Shirley (2011a), Rheinheimer & Hassler (2010a).

02/09/2014