Protapion varipes (Germar, 1817)

Coleoptera, Apionidae

op Trifolium

on Trifolium

gal: een deel van de larven leeft in de hoofdjes en vreet, zonder vervormingen te veroorzaken, aan de ontwikkelende zaden. Een ander deel leeft, en verpopt zich, in langgerekte stengelgallen.

gall: part of the larvae lives in the flowers head and feed, without causing malformations, on the developing seeds. Another part lives, and pupates, in elongated stem galls.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Trifolium alpestre, arvense, montanum, pratense.

Buhr noemt T. repens.

Buhr mentions T. repens.

synoniemen: Apion varipes.

synonyms: Apion varipes.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Ehret (1990a), Redfern & Shirley (2011a), Rheinheimer & Hassler (2010a).

04/09/2014