Ranunculiphilus lycoctoni (Hustache, 1917)

Coleoptera, Curculionidae

op Aconitum

on Aconitum

gal: Vlak onder de nog niet geheel ontwikkelde bloewijze is de stengel over 2-3 cm opgezwollen. In het merg enkele pootloze, gekromde snuitkeverlarven of hun poppen.

gall: Just below the not yet completely developed inflorescence the stem is swollen over 2-3 cm. In the pith some legless, curved weevil larvae, or their pupae.

waardplanten: Ranunculaceae, monofaag

hostplants: Ranunculaceae, monophagous

Aconitum vulparia, napellus subsp. lusitanicum.

synoniemen: Ceutorhynchus lycoctoni.

synonyms: Ceutorhynchus lycoctoni.

opmerkingen: Colonnelli & Knutelski vermelden uit Centraal Europa een tweede soort, Ranunculiphilus pseudinclemens (Dieckmann, 1969), die geassocieerd is met Aconitum en Delphinium. Het is goed mogelijk dat die een gelijkende gal veroorzaakt.

notes: Colonnelli & Knutelski report from Central Europe a second species, viz. Ranunculiphilus pseudinclemens (Dieckmann, 1969), that is associated with Aconitum and Delphinium. Conceivably, this species induces a similar gall.

literatuur:

references:

Buhr (1964a), Colonnelli & Knutelski (2005a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Reinhardt & Rennwald (2007a).

18/01/2014