Smicronyx funebris Tournier, 1874

Coleoptera, Curculionidae

op Centaurium

on Centaurium

gal: de larve ontwikkelt zich vermoedelijk in de vruchten.

gall: the larva probably develops in the fruits.

waardplanten: Gentianaceae, monofaag

hostplants: Gentianaceae, monofaag

Centaurium erythraea, pulchellum.

synoniemen: De soort wordt niet vermeld in de Fauna Europa (2014), ook niet in de synonymie.

synonyms: The species is not mentioned in the Fauna Europa (2014), not in the synonymy either.

literatuur:

references:

Rheinheimer & Hassler (2010a).

22/03/2014