Smicronyx reichii (Gyllenhal, 1835)

Coleoptera, Curculionidae

op Centaurium

on Centaurium

gal: de larve ontwikkelt zich in de vruchten; Buhr vermoedt dat dit tot galvorming leidt. Verpopping in de grond.

gall: the larva develops in the fruits; Buhr supposes that this may result in galling. Pupation in the ground.

waardplanten: Gentianaceae, monofaag

hostplants: Gentianaceae, monofaag

Centaurium erythraea, pulchellum.

Vermeldingen van Gentiana en Gentianella zijn waarschijnlijk onjuist.

References to Gentiana and Gentianella are probably incorrect.

synoniemen: De soort wordt niet vermeld in de Fauna Europa (2014), ook niet in de synonymie.

synonyms: The species is not mentioned in the Fauna Europa (2014), not in the synonymy either.

literatuur:

references:

Buhr (1964a), Redfern & Shirley (2011a), Rheinheimer & Hassler (2010a).

26/04/2014