Squamapion hoffmanni (Wagner, 1930)

Coleoptera, Apionidae

op Thymus

on Thymus

gal: roodbruine, vaak tweekamerige galletjes, gewoonlijk in de hoofdnerf maar soms ook in de stengel. Binnenin een snuitkeverlarve of -pop.

gall: reddish brown, often bilocular, galls, usually in the midrib, more rareley in the stem.. Inside a weevil larve or pupa.

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monophagous

Thymus pulegioides, serpyllum.

synoniemen: Apion, Thymapion, hoffmanni, A. minutissimum hoffmanni.

synonyms: Apion, Thymapion, hoffmanni, A. minutissimum hoffmanni.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Ehret (1909a), Rheinheimer & Hassler (2010a).

03/09/2014