Taphrotopium sulcifrons (Herbst, 1797)

Coleoptera, Apionidae

op Artemisia

on Artemisia

gal: één- of tweekamerige, spoelvormige of rondachtige verdikking, ca. 6 x 3 mm, in het bovenste deel van de stengel. Binnenin een pootloze, gekromde snuitkeverlarve of een pop.

gall: one or two-chambered, more or less rotund swelling in the upper part of a stem, ± 6 x 3 mm. Inside a legless, curved weevil larva or a pupa.

waardplanten: Asteraceae, nauw monofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly monophagous

Artemisia campestris.

synoniemen: Apion sulcifrons.

synonyms: Apion sulcifrons.

literatuur:

references:

Buhr (1964a), Dauphin & Aniotsbeehere (1997a), Ehret (1909a), Rheinheimer & Hassler (2010a).

03/09/2014