Tychius breviusculus Desbrochers, 1873

Coleoptera, Curculionidae

op Melilotus

on Melilotus

gal: de larve leeft binnen de peul van het zich ontwikkelende zaad; hierdoor kunnen de peulen ietwat vergald raken. Verpopping in de grond.

gall: the larva feeds within the pod on the developing seed; this may cause some galling of the pods. Pupation in the soil.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Melilotus albus, ? altissimus, officinalis.

larve en poppen gedetailleerde beschrijving in Skuhrovec, Gosik & Caldara.

De larven van deze soort kunnen tegelijkertijd, en zelfs op dezelfde plant, worden aangtroffen met die van T. meliloti. De levende larven van brevisusculus zijn wit en hebben een bleke kop, bij die van meloti is het voorste deel van het lichaam citroengeel en de kop is donkerbruin.

larvae and pupaae detailed description in Skuhrovec, Gosik & Caldara.

The larvae of this species can be found simultaneously, even on the same plant specimen, with those of T. meliloti. The living larvae of brevisusculus are white and have a pale head, while the ones of meliloti have the anterior part of their body lemon yellow and the head is dark brown.

literatuur:

references:

Lorenz (1997a), Rheinheimer & Hassler (2010a), Skuhrovec, Gosik & Caldara (2014a).

10/08/2016