Tychius curtirostris Desbrochers, 1873

Coleoptera, Curculionidae

op Trifolium

on Trifolium

gal: de larven leven binnen de peul van de zich ontwikkelende zaden; hierdoor kunnen de peulen ietwat vergald raken. Verpopping in de grond.

gall: the larve feed within the pod on the developing seeds; this may cause some galling of the pods. Pupation in the soil.

waardplanten: Fabaceae, nauw monofaag

hostplants: Fabaceae, narrowly monophagous

Trifolium glomeratum.

larve en poppen gedetailleerde beschrijving in Skuhrovec, Gosik & Caldara.

larvae and pupaae detailed description in Skuhrovec, Gosik & Caldara.

literatuur:

references:

Skuhrovec, Gosik & Caldara (2014a)/

17/01/2017