Tychius medicaginis Brisout, 1862

Coleoptera, Curculionidae

op Medicago

on Medicago

gal: de larven in de peul leven van de zich ontwikkelende zaden; hierdoor raken de peulen vergald. Verpopping in de grond.

gall: the larve feed within the pod on the developing seeds; this causes galling of the pods. Pupation in the soil.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Medicago falcata, sativa.

literatuur:

references:

Buhr (1964a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Rheinheimer & Hassler (2010a).

24/04/2014