Tychius meliloti Stephens, 1831

Coleoptera, Curculionidae

op Meliotus

on Meliotus

gal: de larve leeft binnen de peul van het zich ontwikkelende zaad; hierdoor kunnen de peulen ietwat vergald raken. Verpopping in de grond.

gall: the larvs feeds within the pod on the developing seed; this may cause some galling of the pods. Pupation in the soil.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Meliotus albus, altissimus, officinalis

Buhr en Dauphin & Aniotsbehere (1997a) noemen daarnaast, onder nadrukkelijk voorbehoud, Medicago sativa.

Buhr and Dauphin & Aniotsbehere additionally mention, with explicit reservation, Medicago sativa.

opmerkingen: Larven en poppen worden zeer gedetailleerd beschreven door Skuhrovec, Gosik & Caldara. Dat de larve zou leven in een bladgal, zoals wel wordt geschreven, is onjuist. De larven kunnen door elkaar voorkomen met de larven van T. breviusculus; zie aldaar voor de verschillen.

notes: Larvae and pupae are very extensively described by Skuhrovec, Gosik & Caldara. That the larvae would live in a leaf gall, as is sometimes written, is not correct. The larvae may be found mixed with the ones of T. breviusculus; see there for the differences.

literatuur:

references:

Buhr (1964a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Lorenz (1997a), Redfern & Shirley (2011a), Rheinheimer & Hassler (2010a), Skuhrovec, Gosik & Caldara (2014a), Tomasi (2014a).

17/01/2017