Tychius pumilus Brisout, 1862

Coleoptera, Curculionidae

op Trifolium

on Trifolium

gal: de larven leven binnen de peul van de zich ontwikkelende zaden; hierdoor kunnen de peulen ietwat vergald raken. Verpopping in de grond.

gall: the larve feed within the pod on the developing seeds; this may cause some galling of the pods. Pupation in the soil.

waardplanten: Fabaceae, nauw monofaag

hostplants: Fabaceae, nauw monofaag

Trifolium arvense.

literatuur:

references:

Rheinheimer & Hassler (2010a)

25/03/2014