Tychius schneideri (Herbst, 1795)

Coleoptera, Curculionidae

op Anthyllis

on Anthyllis

gal: de larven leven binnen de peul van de zich ontwikkelende zaden; hierdoor kunnen de peulen ietwat vergald raken. Verpopping in de grond.

gall: the larve feed within the pod on the developing seeds; this may cause some galling of the pods. Pupation in the soil.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Anthyllis vulneraria & subsp. polyphylla.

larve en poppen gedetailleerde beschrijving in Skuhrovec, Gosik & Caldara.

larvae and pupaae detailed description in Skuhrovec, Gosik & Caldara.

literatuur:

references:

Morris (1982a), Rheinheimer & Hassler (2010a), Skuhrovec, Gosik & Caldara (2014a).

17/01/2017