Tychius striatulus Gyllenhal, 1836

Coleoptera, Curculionidae

op Ononis

on Ononis

gal: de larven leven binnen de peul van de zich ontwikkelende zaden; hierdoor kunnen de peulen ietwat misvormd raken.

gall: the larve feed within the pod on the developing seeds; this may cause some malformation of the pods.

waardplanten: Fabaceae, ? monofaag

hostplants: Fabaceae, ? monophagous

Ononis natrix.

larve en poppen gedetailleerde beschrijving in Skuhrovec, Gosik & Caldara.

larvae and pupaae detailed description in Skuhrovec, Gosik & Caldara.

literatuur:

references:

Skuhrovec, Gosik & Caldara (2014a).

17/01/2017