Acari

galmijten op wilgen

gall mites on sallows and willows

gal: Op wilgen leeft een aantal galmijten die niet in alle gevallen duidelijk met één type gal kunnen worden geassocieerd. De meeste, zo niet alle, soorten leven vrij op de plant, maar komen ook in verschillende combinaties voor in vergallingen van knoppen, bladen en bloeiwijzen. Of, en in welke mate, elke soort verantwoordelijk is voor de galvorming, is niet duidelijk. Evenmin is met voldoende zekerheid bekend of sommige galmijten gebonden zijn aan bepaalde (groepen van) wilgensoorten. Met name de gallen die traditioneel worden toegeschreven aan Stenacis triradiata, Aculus magnirostris en Aculus tetanothrix zullen vaak niet op een enkele, laat staan dezelfde, veroorzaker zijn terug te voeren.

gall: A number of gall mites lives on Salix that cannot clearly be associated with a single type of gall. Most, if not all, species live free on the plant, but can also be found, in varying combinations, in gallings of buds, leaves, and catkins. Whether, and to what degree, each species is responsible for the gall induction is not evident. It is not sufficiently known either if different species are associated with particular (groups of) Salix species. In particular the galls that traditionally are associated with Stenacis triradiata, Aculus magnirostris, and Aculus tetanothrix often cannot be attributed to a single, let alone the same, gall causer.

de soorten:

the species:

Acaphyllisa salicobia (Nalepa, 1892) = Epitrimerus salicobius

Aceria craspedophyes (Nalepa, 1925)

Aceria effusa (Canestrini, 1892)

Aceria intercedens Roivanen, 1951

Aceria iteina (Nalepa, 1925) = Eriophyes iteinus

Aceria salicina (Nalepa, 1911)

Aceria salicis (Murray, 1877) = Aceria iteina saliciscapreae Nalepa, 1925

Aceria salicisincanae (Nalepa, 1925)

Aculus craspedobius (Nalepa, 1925)

Aculus laevis (Nalepa, 1892) = Aceria tetanothrix laevis

Aculus magnirostris Nalepa, 1892 = Aceria, Phyllocoptes, Rhyncaphytoptus magnirostris

Aculus myrsinites (Roivanan, 1947) = Aceria myrsinites

Aculus parvus (Nalepa, 1892) = Vasates parvus

Aculus phyllocoptoides (Nalepa, 1891) = Vasates phyllocoptoides

Aculus phytoptoides (Nalepa, 1892) = Vasates phytoptoides

Aculus pycnorhynchus (Nalepa, 1925) = Vasates pycnorhynchus

Aculus salicisincanae (Nalepa, 1925)

Aculus tetanothrix (Nalepa, 1889 = Aceria, Vasates tetanothrix

Aculus truncatus (Nalepa, 1892) = Aceria truncata

Eriophyes marginatus Connold, 1901 = Aceria tetanothrix marginata

Stenacis palomaris Keifer, 1970

Stenacis triradiata (Nalepa, 1892) = Eriophyes triradiatus

literatuur:

references:

Bellmann (2012a), Buhr (1965a), Chinery (2011a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Hellrigl (2003a, 2004a, 2006a), Koops (2013a), Lambinon, Schneider & Feitz (2001a), Lehmann & Flügel (2012a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Weidner (1954a).

09/11/2014