Acericecis szepligetii Kieffer, 1909

Diptera, Cecidomyiidae

op Acer

on Acer

gal: Bijna houtige, dikwandige, onregelmatig ronde verdikkingen van de bladschijf, met een diameter tot 3 mm, die aan weerszijden uitpuilen; gewoonlijk zijn ze éénkamerig.

gall: Almost woody, thick walled, irregular roundish swellings of the lamina, usually unilocular, protruding at both sides; diameter up 3 mm.

waardplanten: Sapindaceae, nauw monofaag

hostplants: Sapindaceae, narrowly monophagous

Acer tataricum.

Ook op A. campestre (Buhr, 1964b).

Also on A. campestre (Buhr, 1964b).

synoniemen: Oligotrophus szepligetii; de soort is door Gagné & Jaschhof (2014a) naar Acericecis overgebracht.

synonyms: Oligotrophus szepligetii; the species has been transferred to Acericecis by Gagné & Jaschhof (2014a).

opmerkingen: Onvoldoende bekende soort.

notes: Species insufficiently known.

literatuur

references

Buhr (1964b), Gagné (2010a), Gagné & Jaschhof (2014a), Simova-Tošić, Graora, Spasić & Smiljanić (2010a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (2000a, 2004a), Skuhravá & Skuhravý (1999a), Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá, Skuhravý & Neacsu (1972a).

10/10/2016