Acinia corniculata (Zetterstedt, 1819)

Diptera, Tephritidae

op Centaurea

on Centaurea

gal: De larven ontwikkelen zich in de hoofdjes; van vergalling lijkt geen sprake te zijn.

gall: The larvae develop in the capitula; apparently there are no signs of galling..

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Centaurea jacea.

literatuur:

references:

Baugnée (2006a), Lutovinovas (2014a), Merz & Kofler (2008a), Smit (2010a), White (1988a).

07/09/2016